Zásahy JSDH Slatinky 2011

26. 11. 2011 / 07:18

Požár podkroví RD – Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k požáru rodinného domu ve Slatinkách. Po příjezdu na místo zjistila, že hoří v mezipatře, požár zasáhl strop a částečně i střechu rodinného domu. Požár byl zlikvidován vysokotlakem a jedním C proudem. Jednotka následně prováděla záchranné a likvidační práce. Po uhašení požáru, RD byl předán majitelce a na místě zůstala naše jednotka na dohlídku. Dále na místě HZS PV a JSDH Kostelech n/Hané. Technika CAS 25 Š706 RTHP 1+5.Návrat na základnu 10:40.

12. 11. 2011 / 16:11

Námětové cvičení – Slatinky

Na výzvu KOPIS byla jednotka vyslána k pátrání po pohřešovaných osobách v prostoru lesního porostu v katastru obce Slatinek. Po příjezdu na místo jednotka zjistila, že se jedná o námětové cvičení a vyčkala na příjezd ostatních jednotek desátého okrsku – Čelechovice n/Hané, Studenec a Smržice. Jednotky vyhledávaly pohřešované osoby se zraněním. Po nalezení osob a základním ošetření byly předány zdravotní službě. Dále na místě dopravní zdravotní služba „DELTA“ (Zatloukal Alexej). Technika CAS 25 Š706 RTHP 1+5, DA Ford Transit 1+3. Návrat na základnu 17:55 (fotografie)

12. 10. 2011 / 15:05

Technická pomoc – Slatinice

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění vosího hnízda do MŠ Slatinice. Po příjezdu na místo jsme zjistili že vosí hnízdo se nachází v obvodové zdi v blízkosti okna u ložnice dětí. Za pomocí vysavače a hubícího přípravku jsme hnízdo zlikvidovali. Technika DA Ford Transit 1+3. Návrat na základnu 16:00.

18. 9. 2011 / 20:35

Požár – Čelechovice n/H, Kaple

18. 9. 2011 ve 20:35 jednotka byla povolána k monitoringu do obce Čelechovice - Kaple, kde v prostoru Červená skalka směrem na obec Slatinky byla z dálky vidět záře a stoupající hustý dým. Po příjezdu na místo byl zjištěn požár černé skládky. Na místě byly zadrženy osoby, které do místního lesíku vyvážely domovní odpad (koberce, plasty, oblečení) a pálily ho. Situace nahlášena na KOPIS. Na místo dorazila posádka s vozidlem CAS, která požár uhasila. Na místě byla policie ČR a vyšetřovatel HZS. Technika: DA Ford Transit 1+3, CAS 25 Š706 RTHP 1+3. Návrat na základnu 21:40.

1. 9. 2011 / 19:05

Technická pomoc – Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění sršního hnízda. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se sršní hnízdo nachází pod krovem střechy v blízkosti okna dětského pokoje. Za pomocí hubící přípravu jsme hnízdo zlikvidovali. Technika: DA Ford Transit 1+3. Návrat na základnu 19:45.

1. 9. 2011 / 18:27

Technická pomoc – Slatinice

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění sršního hnízda. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se hnízdo nachází v obvodové zdi nad vchodem do rodinného domu. Za pomocí hubícího přípravku jsme hnízdo zlikvidovali. Technika: DA Ford Transit 1+3. Návrat na základnu 19:00.

24. 8. 2011 / 18:38

Technická pomoc – Třebčín

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění vosího hnízda na kulturním středisku. Hnízdo se nacházelo na okenním rámu budovy. Za pomocí vysavače a elektrocentrály bylo hnízdo odstraněno. Technika: DA Ford Transit 1+3.

22. 8. 2011 / 19:20

Technická pomoc – Lípy

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění sršního hnízda v prostoru garáže. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se sršní hnízdo nachází u trámu střechy garáže. Hnízdo bylo seškrábnuto do pytle a zlikvidováno. Technika: DA Ford Transit 1+3.

 16. 8. 2011 / 19:48

Technická pomoc – Lípy

Na výzvu KOPIS vyjedla jednotka k odstranění vosího hnízda. Po provedeném průzkumu bylo nalezeno vosí hnízdo ve stropě mezi trámy 1. NP a podkroví. Za pomocí hubícího přípravku a následného vybrání do pytle bylo toto hnízdo zlikvidováno. Technika: DA Ford Transit 1+3.

16. 8. 2011 / 18:40

Technická pomoc – Lípy

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění sršního hnízda na půdě rodinného domu. Za pomocí podchlazovacího přípravku bylo toto hnízdo odstraněno do pytle a následně zlikvidováno. Technika: DA Ford Transit 1+3.

14. 8. 2011 / 9:55

Technická pomoc – Čelechovice na Hané – Růžičkův lom

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění sršního hnízda. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu byla nalezena tři sršní hnízda v myslivecké boudě se skladem krmiva u turistické stezky. Za pomocí vysavače a elektrocentrály byla tato hnízda odstraněna. Technika: DA Ford Transit 1+3.

8. 8. 2011 / 19:05

Technická pomoc – Slatinice

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění sršního a vosího hnízda ve stromě u hřbitova. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se sršní hnízdo opět nachází ve spodní části stromu a vosí hnízdo v původním otvoru ve střední části stromu. Za použití vysavače a hubícího přípravku jsme obě hnízda zlikvidovali. Technika: DA Ford Transit 1+1, CAS 25 Š706RTHP 1+3, výsuvný žebřík.

4. 8. 2011 / 19:58

Technická pomoc – Lípy

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění sršního hnízda. Po příjezdu na místo jednotka zjistila, že se sršní hnízdo nachází v bývalé holubí budce. Za použití vysavače toto hnízdo odstranila. Technika: DA Ford Transit 1+3.

4. 8. 2011 / 19:22

Technická pomoc – Lípy

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění sršního hnízda v ptačí budce u rodinného domu. Po dohodě s majitelem jednotka hnízdo i s budkou zlikvidovala. Technika: DA Ford Transit 1+3.

4. 8. 2011 / 18:25

Technická pomoc – Třebčín

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění vosího hnízda. Po příjezdu na místo jednotka zjistila, že se vosí hnízdo nachází na krovech pod střešní krytinou. Za pomocí hubícího přípravku bylo hnízdo zlikvidováno. Technika: DA Ford Transit 1+3.

2. 8. 2011 / 17:25

Technická pomoc – Slatinice

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění sršního a včelího hnízda ve stromě u hřbitova. Po příjezdu na místo jednotka zjistila, že se sršní hnízdo nachází ve spodní částí kmene a včelí hnízdo ve střední částí kmene. Jednotka za pomocí vysavače, hasícího přístroje CO a hubících přípravků tato hnízda zlikvidovala. Technika: DA Ford Transit 1+1, CAS 25 Š706 RTHP 1+3, výsuvný žebřík.

29. 7. 2011 / 14:00

Technická pomoc – Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění sršního hnízda na půdě rodinného domu. Po provedeném průzkumu byla nalezena ještě další dvě vosí hnízda. Za pomocí vysavače jednotka provedla jejich odstranění Technika: DA Ford Transit 1+3.

16. 7. 2011 / 20:00

Technická pomoc – Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění sršního hnízda v podkroví rekreační chaty. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu byly nalezeny tři velká sršní hnízda. Za pomocí vysavače jednotka provedla jejich odstranění. Technika: DA Ford Transit 1+3.

2. 7. 2011 / 12:05

Technická pomoc – Lípy

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění vosího hnízda nad vchodem rodinného domu. Za pomocí vysavače jsme toto hnízdo zlikvidovali. Technika: DA Ford Transit 1+3.

1. 7. 2011 / 14:25

Technická pomoc – Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění vosího hnízda nad okny dětského pokoje rodinného domu. Po odstranění se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika: DA Ford Transit 1+3.

26. 3. 2011 / 13:30

Technická pomoc - Slatinky

Jednotka byla vyslána na žádost starosty obce k otevření dveří RD v obci Slatinky. Na místě jsme zjistili, že jsou zabouchnuté dveře a klíč je zevnitř. Za přítomnosti majitele domu a starosty obce jsme provedli odvrtání bezpečnostní vložky zámku. Poté jsme se vrátili zpět na základnu. Technika: DA Ford Transit 1+3.

22. 1. 2011 / 9:41

Požár lesa Slatinky - Planý poplach

Jednotka byla vyslána k požáru lesa nad obec Slatinky. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o e-mailem ohlášené pálení na Kosíři, které bylo zřejmě na KOPIS Ol. špatně vyhodnoceno. Návrat na základnu 10:40 Na místě dále HZS PV a JSDH Kostelec na Hané. Technika: CAS 25 Š706 RTHP¨1+5, DA Ford Transit 1+3.