Zásahy JSDH Slatinky 2018

5. 10. 2018 / 17:29

Taktické cvičení – Studenec

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k požáru travnatého porostu do obce Studenec (taktické cvičení). Po příjezdu na místo události jednotka provedla hašení travnatého porostu pomocí dvou proudů „C“ a vodního děla za následného doplňování vody ostatními jednotkami. Dále na místě: JSDH Smržice, JSDH Čelechovice na Hané. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+5. Návrat na základnu 19:53.

19. 9. 2018 / 18:38

Technická pomoc - Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění sršního hnízda. Po příjezdu na místo události jednotka zjistila, že se hnízdo nachází v půdním prostoru a prostupuje do dětského pokoje. Jednotka hnízdo zlikvidovala pomocí hubícího spreje a vysavače na hmyz. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+3. Návrat na základnu 19:45.

16. 8. 2018 / 17:56

Technická pomoc - Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k úhynu ryb v místním rybníce. Po příjezdu na místo události jednotka průzkumem zjistila, že již došlo k vytažení uhynulých ryb neznámou osobou. Následně jednotka prováděla přečerpávání vody z důvodu provzdušnění vody. Dále na místě: HZS Prostějov. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+3, DA Ford Transit 1+1. Návrat na základnu 19:35.

25. 6. 2018 / 19:52

Technická pomoc - Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění vosího hnízda do obce Slatinky. Po příjezdu na místo zjistila, že se hnízdo nachází na obvodové zdi rodinného domu. Za pomocí vysavače a hubícího přípravku hnízdo zlikvidovala. Technika: DA Ford Transit 1+3. Návrat na základnu 20:30.

8. 5. 2018 / 16:48

Dopravní nehoda – Slatinky – Kaple

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k dopravní nehodě se zraněním. Po příjezdu na místo jednotka zjistila, že se jedná o zranění cyklistů. Jednotka na místě asistovala při poskytnutí první pomoci raněným a zajišťovala koordinaci provozu na komunikaci. Dále na místě: HZS Prostějov, JSDH Třebčín, ZZS OLK, Police ČR. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+5. Návrat na základnu 17:45. Foto

Pozn.: ZOČ - záznam o činnosti, KOPIS - krajské operační a informační středisko.