Zásahy JSDH Slatinky 2019

7. 10. 2019 / 17:02

Technická pomoc - Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění vosího hnízda nad vchodem do mateřské školky. Po příjezdu na místo události jednotka průzkumem zjistila, že se hmyz dostal přes stropní konstrukci do prostoru sociální místnosti mateřské školky. Pomocí hubících sprejů jednotka hnízdo zlikvidovala a odstranila. Technika: DA Ford Transit 1+3. Návrat na základnu 18:44.

21. 9. 2019 / 15:01

Taktické cvičení - Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k popadaným stromů na komunikaci ze Slatinek směrem na Velký Kosíř (taktické cvičení). Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum a následně provedla odvětvení, rozřezání kmenů a jejich odstranění s komunikace. Dále na místě: JSDH Smržice, JSDH Čelechovice na Hané. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+4, DA Ford Transit 1+1. Návrat na základnu 17:12.

16. 8. 2019 / 21:03

Hospodářská činnost – ZOČ

Na základě dohody mezi starostkou obce Slatinky a starostou obce Slatinice vyjela jednotka k úklidu vozovky od naplavenin a bahna po přívalovém dešti do obce Slatinice. Jednotka na místě provedla oplach vozovky pomocí vozidla CAS. Dále na místě: JSDH Slatinice. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+3. Návrat na základnu 00:16 (17. 8. 2019).

1. 7. 2019 / 18:10

Technická pomoc - Slatinice

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění spadeného stromu na komunikaci. Jednotka na místě události provedla pomocí motorové pily odstranění stromu a popadaných větví a řídila provoz na pozemní komunikaci. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+4. Návrat na základnu 19:09.

1. 7. 2019 / 16:26

Technická pomoc - Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění spadlého stromu za obcí Slatinky směrem na Kapli. Po příjezdu na místo zásahu jednotka zjistila, že se jedná o spadlý strom na komunikaci a autobusovou zastávku. Jednotka spadený strom odstranila pomocí motorové pily a lesnického traktoru, kterým byl kmen stromu odtažen. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+4. Návrat na základnu 18:10.

19. 6. 2019 / 20:09

Technická pomoc - Stařechovice

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k čerpání vody do obce Stařechovice. Na místě zásahu jednotka prováděla odčerpávání vody z domů a zahrad po přívalovém dešti. Následně pomocí vozidla CAS a „C“ proudu provedla opláchnutí vozovky od naplavenin. Dále na místě: HZS Olomouc, HZS Prostějov, JSDH Třebčín, JSDH Stařechovice. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+3, DA Ford Transit 1+1. Návrat na základnu 1:41 (20. 6. 2019).

22. 1. 2019 / 13:07

Technická pomoc - Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k pádu srnce ze skály. Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla průzkum, při kterém zjistila, že se ve skalním jezírku nachází pes, který se nemohl dostat na břeh. Pomocí nastavovacího žebříku došlo k odchycení a vytažení psa. Dále na místě: HZS Prostějov. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+3. Návrat na základnu 13:37.

Pozn.: ZOČ - záznam o činnosti, KOPIS - krajské operační a informační středisko.