Školení

Rok 2021

08. - 09. 10. 2021 

Odborná příprava velitelů

Členové jednotky se zúčastnil odborné přípravy velitelů na stanici HZS Olomouc. Účast 3 členi.

Rok 2020

05. 09. 2020 

Základy zdravotnické pomoci

Členové jednotky se zúčastnili kurzu základy zdravotnické pomoci na stanici HZS Prostějov. Účast 8 členů.

Rok 2019

12. 10. 2019 

Odborná příprava strojníků

Členové jednotky se zúčastnili odborné přípravy strojníků na stanici HZS Prostějov. Účast 5 členů.

17. - 18. 05. 2019 

Specializační kurz obsluha motorových řetězových pil

Členové jednotky se zúčastnili odborné přípravy na obsluhu motorových řetězových pil na Střední lesnické škole v Hranicích (polesí Valšovice). Účast 2 členové.

11. 02. 2019 

Školení prevence

Školení preventistů v oblasti požární ochrany a majetku v obci. Školení se uskutečnilo na stanici HZS Prostějov. Účast 2 členi.

Rok 2018

06. 02. 2018 

Školení prevence

Školení preventistů v oblasti požární ochrany a majetku v obci. Školení se uskutečnilo v obci Smržice. Účast 2 členi.

Rok 2017

11. 02. 2017 

Školení prevence

Školení preventistů v oblasti požární ochrany a majetku v obci. Školení se uskutečnilo v obci Lešany. Účast 2 členi.

Rok 2016

13. - 14. 05. 2016 

Specializační kurz obsluha motorových řetězových pil

Členové jednotky se zúčastnili odborné přípravy na obsluhu motorových řetězových pil. Účast 2 členi.

12. 03. 2016 

Velitelský den

Školení jednotky ve výcvikovém prostoru Hamry, výcvik pořadové přípravy, seznámení s novinkami v požárním sportu, obsluha a komunikace s radiostanicemi, informace o vycházkových stejnokrojích. Účast 2 členové.

09. 02. 2016 

Školení prevence

Školení preventistů v oblasti požární ochrany a majetku v obci. Školení se uskutečnilo v obci Studenec. Účast 2 členi.

Rok 2015

07. 11. 2015 

Odborná příprava velitelů

Jeden člen jednotky se zúčastnil odborné přípravy velitelů na stanici HZS Prostějov.

24. - 25. 04. 2015 

Školení techniků ochrany obyvatelstva obce

Školení se uskutečnilo na stanici HZS PV - teoretická část a sklad Hamry, kde proběhlo praktické cvičení zaměřené na řešení mimořádných událostí, např. dekontaminace osob, činnost při povodních, výstavba stanů pro nouzové přežití osob, zajištění materiální potřeby a pomoc při zajištění konstrukcí domů poškozených mimořádnou událostí, aj. Účast 2 členové. Foto

18. 04. 2015 

Školení vedoucí mládeže

Účast 2 členové.

27. - 28. 03. 2015 

Odborná příprava strojníků

Odborná příprava strojníků na stanici HZS Prostějov. Účast 3 členové.

14. 03. 2015 

Velitelský den

Školení jednotky ve výcvikovém prostoru Hamry, výcvik pořadové přípravy, seznámení s novinkami v požárním sportu, základy poskytování předlékařské první pomoci. Účast 5 členů.

Rok 2014

18. 10. 2014 

Odborná příprava strojníků

Členové jednotky se zúčastnili odborné přípravy strojníků na stanici HZS Prostějov. Účast 3 členové.

08. 03. 2014 

Velitelský den

Školení jednotky ve výcvikovém prostoru Hamry, výcvik pořadové přípravy, seznámení s novinkami v požárním sportu. Účast 5 členů.

11. 02. 2014 

Školení prevence

Školení preventistů v oblati požární ochrany a majetku v obci. Účast 2 členové.

Rok 2013

19. 03. 2013 

Velitelský den

Školení jednotky ve výcvikovém prostoru Hamry, ukázka nové čerpací techniky, práce s radiostanicemi, výcvik pořadové přípravy, seznámení s novinkami v požárním sportu. Účast 5 členů.

05. 02. 2013 

Školení prevence

Školení preventistů v oblati požární ochrany a majetku v obci. Školení se uskutečnilo v obci Lešany. Účast 2 členi.

Rok 2012

20. - 21. 10. 2012 

Kurz první pomoci

Členové jednotky se zůčastnili základního kurzu poskytnuní první pomoci ve výcvikovém prostoru Hamry, školení provedl ČČK. Účast 5 členů.

21. 09. 2012 

IMZ Ochrana obyvatelstva

Ostré cvičení jednotek na vyhledávání pohřešovaných osob v lesním prostoru. Účast 9 členů. Viz zásahy

10. 3. 2012 

Velitelský den

Školení jednotky ve výcvikovém prostoru Hamry, ukázka nového vybavení, výuka slaňování a bezpečného jištění, výcvik pořadové přípravy. Účast 5 členů.

09. 03. 2012 

Bezpečnost práce při zásahu (BOZP)

Členové jednotky se zůčastnili školení o bezpečnosti práce při zásahu a záchranných pracích. školení se konalo v Čechách pod Kosířem. Účast 6 členů.

14. 02. 2012 

Školení prevence

Školení preventistů v oblati požární ochrany a majetku v obci. Účast 2 členové.

Rok 2011

25. - 26. 03. 2011 

Technik jednotky

Jeden člen jednotky se zúčastnil odborné přípravy k plnění úkolů na úseku chmicko - technické služby na stanici HZS Prostějov.

03. 02. 2011 

Školení prevence

Školení preventistů v oblasti požární ochrany a majetku v obci. Školení se uskutečnilo v obci Čelechovice na Hané. Účast 2 členi.