Zásahy JSDH Slatinky 2017

9. 9. 2017 / 17:00

Taktické cvičení - Smržice

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k požáru trávy do obce Smržice (taktické cvičení). Po příjezdu na místo události jednotka zjistila, že hoří travní porost za družstvem. Jednotka provedla hašení travního porostu vedením jednoho proudu „B“ a dvou útočných proudů „C“ za následného doplňování vody ostatními jednotkami. Dále na místě: JSDH Smržice, JSDH Čelechovice na Hané. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+5. Návrat na základnu 18:38.

10. 7. 2017 / 21:25

Technická pomoc – Smržice

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k zatopeným rodinným domům do obce Smržice. Na místě události jednotka prováděla odčerpávání zatopených sklepů a přilehlých prostor obytných domů pomocí kalového a plovoucího čerpadla. Dále na místě: HZS Olomouc, HZS Prostějov, JSDH Bílovice, JSDH Čelechovice na Hané, JSDH Kostelec na Hané, JSDH Olšany u Prostějova, JSDH Smržice, JSDH Lipník nad Bečvou. Technika: Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+4, DA Ford Transit 1+3. Návrat na základnu 00:11 (11. 7. 2017).

10. 7. 2017 / 20:35

Technická pomoc – Smržice

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k valící se vodě do obce Smržice. Na místě události jednotka provedla přehrazení silnice a následný odklon valící se vody po silnici do kanalizace a přilehlého koryta pro odtok vody. Dále na místě JSDH Bílovice. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+4, DA Ford Transit 1+3.

10. 7. 2017 / 19:35

Technická pomoc – Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k popadaným stromům na komunikaci za obcí Slatinky. Jednotka na místě události provedla pomocí motorové pily odstranění popadaných stromů na komunikaci vedoucí od obce Slatinky směrem na obec Čelechovice na Hané – Kaple. Dále na místě zásahu prováděla řízení provozu na pozemní komunikaci. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+4, DA Ford Transit 1+3. Návrat na základnu 20:23.

29. 5. 2017 / 18:45

Požár – Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k požáru trávy a klestí za fotbalovým hřištěm v obci Slatinky. Po příjezdu na místo události jednotka zjistila, že hoří klestí v blízkosti lesa. Jednotka požár zlikvidovala jedním vedením „B“ a dvěma útočnými proudy „C“ za asistence doplňování vody dalšími jednotkami. Dále na místě: HZS Prostějov, JSDH Kostelec na Hané, JSDH Třebčín, JSDH Náměšť na Hané a Policie ČR. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+5, DA Ford Transit 1+1. Návrat na základnu 20:24.

12. 5. 2017 / 16:31

Taktické cvičení - Bedihošť

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k taktickému cvičení – pátraní po ztracených osobách v okolí obce Bedihošť. Na místě jednotky prováděly vyhledávání osob a následně poskytovaly první pomoc zraněným osobám. Dále na místě: JSDH Skalka, JSDH Hrubčice, JSDH Bedihošť, JSDH Čehovice, Rescue Team, Policie ČR a zdravotnická záchranná služba. Technika: DA Ford Transit 1+4. Návrat na základnu 22:40.

Pozn.: ZOČ - záznam o činnosti, KOPIS - krajské operační a informační středisko.