Zásahy JSDH Slatinky 2020

3. 10. 2020 / 17:29

Technická pomoc - taktické cvičení – Čelechovice na Hané

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k taktickému cvičení do obce Čelechovice na Hané. Po příjezdu na místo události jednotka zjistila, že námětem cvičení je pátrání po pohřešovaných osobách v náročném terénu. Na místě jednotka provedla průzkum, při kterém nalezla zraněné osoby a poskytla jim první pomoc s následným transportem na místo seřadiště. Dále na místě: JSDH Čelechovice na Hané, JSDH Smržice. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+6. Návrat na základnu: 19:35.

23. 9. 2020 / 21:21

Technická pomoc - Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění naplavenin po přívalovém dešti v obci Slatinky. Po příjezdu na místo události jednotka prováděla úklid bahna z vozky a řízení provozu na pozemní komunikaci, která byla po dobu zásahu neprůjezdná. Dále na místě: HZS Prostějov. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+6, DA Ford Transit 1+2. Návrat na základnu: 22:43.

20. 9. 2020 / 14:09

Požár - Drahanovice

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k požáru lesa u obce Drahanovice. Po příjezdu na místo zásahu se jednotka ohlásila veliteli zásahu, který strojníka s vozidlem CAS určil k doplňování vody a ostatní členové jednotky spolu s dalšími jednotami prováděli hasební práce v lesním porostu. Dále na místě: HZS Olomouc, HZS Prostějov, JSDH Náměšť na Hané, JSDH Senice na Hané, JSDH Třebčín, JSDH Čechy pod Kosířem. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+6. Návrat na základnu: 16:31.

30. 8. 2020 / 18:03

Technická pomoc – Slatinky, slatinice

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstraněné spadlého stromu za obcí Slatinky ve směru na Slatinice. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum a následně část jednotky řídila dopravu na komunikaci a část provedla za pomocí motorové pily odřezání větví a kmene stromu a následně jeho odklizení mimo vozovku za pomocí HZS. Dále na místě: HZS Prostějov. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+5. Návrat na základnu: 18:31.

19. 8. 2020 / 18:09

Technická pomoc – Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění sršního hnízda u rodinného domu v obci Slatinku. Po příjezdu na místo události jednotka zjistila, že se hnízdo nachází v krajní části půdního prostoru v blízkosti okna dětského pokoje. Jednotka za pomocí vysavače a hubícího přípravku odstranila. Technika: DA Ford Transit 1+4. Návrat na základnu: 19:19.

14. 6. 2020 / 6:29

Technická pomoc – Šumvald

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstraňování následků povodní v obci Šumvald. Jednotka na místě události prováděla úklid suti, komunikací, sklepů, zničeného nábytku. Dále jednotka prováděla nakládku a dopravu materiálu ze stanice HZS Uničov do obce Šumvald a Oskava. Technika: DA Ford Transit 1+4. Návrat na základnu: 18:18.

10. 6. 2020 / 6:30

Technická pomoc – Šumvald

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstraňování následků povodní v obci Šumvald. Na místě jednotka odčerpávala zatopené sklepy za pomocí motorového kalového čerpadla a plovoucího čerpadla. Technika: DA Ford Transit 1+2. Návrat na základnu: 16:58.

8. 6. 2020 / 15:41

Technická pomoc – Šumvald

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstraňování následků povodní v obci Šumvald. Jednotka na místě události pomáhala při vyklízení interiérů a exteriérů rodinných domů zasažených povodní a následně prováděla nakládku zničeného vybavení do připravených kontejnerů. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+1, DA Ford Transit 1+2. Návrat na základnu: 22:18.

3. 6. 2020 / 17:27

Dopravní nehoda – Slatinky, Kaple

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k dopravní nehodě za obcí Slatinky směrem na Kapli. Po příjezdu na místo události jednotka prováděla řízení silniční dopravy a spolupracovala při vytažení vozidla z příkopu. Dále na místě: HZS Prostějov, JSDH Kostelec na Hané. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+5. Návrat na základnu: 18:31.

30. 5. 2020 / 21:32

Požár lesa – Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k ohlášenému požáru lesa v katastru obce Slatinky. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum a následně za pomocí jednoho proudu „C“ provedla uhašení a prolití lesní hrabanky. Dále na místě: HZS Prostějov. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+3. Návrat na základnu: 22:23.

15. 5. 2020 / 9:32

Dopravní nehoda – Slatinky, Kaple

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k dopravní nehodě za Slatinkami ve směru na Prostějov. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum a následně pro dostatek sil a prostředků byla odeslána zpět na základnu. Dále na místě: HZS Prostějov JSDH Třebčín. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+3. Návrat na základnu: 10:13.

14. 4. 2020 / 17:07

Požár lesa - Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k ohlášenému požáru lesa v katastru obce Slatinky. Po příjezdu na místo události, jednotka provedla průzkum a za pomocí jednoho vedení „B“ a dvou útočných proudů „C“ prováděla hasební práce společně s ostatními jednotkami. Po ukončení zásahu byla jednotka požádána o společný dohled požářiště s vlastníkem pozemku. Dozor na místě události prováděly Lesy ČR a jednotka držela pohotovost do 15.4.2020 do 7:30 hod na místní zbrojnici. Dále na místě: HZS Prostějov, JSDH Kostelec na Hané, JSDH Třebčín, JSDH Náměšť na Hané a Policie ČR. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+6. Návrat na základnu: 20:25.

18. 3. 2020 / 06:05

Ostatní mimořádné události – spolupráce s PČR

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k hlídkové činnosti oblasti Litovelsko a okolí. Jednotka spolupracovala na 4 kontrolních stanovištích s PČR, při zabezpečení vstupu do karanténní zóny, kde prováděla kontrolu osob vystupujících a vystupujících z této zóny. Technika: DA Ford Transit 1+5. Návrat na základnu 20:42.

Pozn.: ZOČ - záznam o činnosti, KOPIS - krajské operační a informační středisko.