Zásahy JSDH Slatinky 2012

15. 11. 2012 / 23:36

Požár lesa, odpadu - Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k ohlášenému požáru lesa ve Slatinkách. Po příjezdu na místo zjistila, že šlo o drobné zahoření odpadu v blízkosti lesního porostu. Před příjezdem ostatních jednotek, naše jednotka ohniště rozhrabala a prolila vodou. Dále na místě HZS Prostějov, JSDH Kostelec n/H, policie ČR. Technika CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+3 a DA Ford Transit 1+4. Návrat na základu 16. 11. 2012 00:35.

21. 9. 2012 / 19:02

Pátrání po pohřešovaných osobách – Čunín

Na výzvu KOPIS byla jednotka vyslána k pátrání po pohřešovaných osobách z dětského tábora v prostoru lesního porostu za obcí Čunín. Po příjezdu na místo jednotka zjistila, že se jedná o IMZ – cvičení jednotek - OO. Na místě velitel zásahu seznámil jednotky s terénem, ve kterém se pohřešované osoby nachází a rozdělil jednotky na dvě části. První „větší“ část jednotek vytvořila rojnici, která ve stejné linii, místy i v těžce přístupném terénu pátrala po osobách. Druhá „menší“ část jednotek postupovala za rojnicí a zajišťovala odsun nalezených dětí dolů do záchranného tábora, kde se o ně postarala zbylá část záchranářů. Hasičům byla nápomocna i záchr. brigáda kynologů z JM kraje se psy, kteří vyhledávali osoby v těžce přístupném terénu. Dále na místě HZS Prostějov, SDH Krumsín, Lipová, Niva, Pěnčín, Šubířov, Vrbátky, Seloutky, Držovice, Mostkovice. Technika DA Ford Transit 1+7. Návrat na základnu 23:55.

30. 8. 2012 / 10:30

Technická pomoc - Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění sršního hnízda na hřišti a u rybníka ve Slatinkách. První hnízdo se nacházelo na toaletách u hřiště, které se využívají při kulturních akcích. Druhé hnízdo se nacházelo v blízkosti rybníka v opěrné zdi. Technika DA Ford Transit 1+3. Návrat na základnu 12:40.

12. 8. 2012 / 09:47

Technická pomoc - Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění vosího hnízda. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná o vosí hnízdo v půdním prostoru nad oknem dětského pokoje. Za pomocí vysavače a hubícího přípravku jsme hnízdo zlikvidovali. Technika: DA Ford Transit 1+3. Návrat na základnu 10:43.

29. 6. 2012 / 22:09

Požár dřevěných palet - Čelechovice n/H

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k požáru dřevěných palet do obce Čelechovice n/H. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná o námětové cvičení. Jednotka na místě prováděla hasící práce za pomocí jednoho vedení proudu „B“ a dvou útočných proudů „C“. Dálkovou dopravou vody nás zásobovali JSDH Studenec a JSDH Čelechovice n/H. Technika CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+4. Návrat na základu 23 : 25.

3. 5. 2012 / 18:19

Technická pomoc - Slatinice, Slatinky

Na výzvu KOPIS část jednotky vyjela k odstraňování překážek a k úklidu vozovky od naplavenin způsobených přívalovým deštěm. O pomoc zažádal starosta obce Slatinice. Zbylá část naší jednotky prováděla úklidové práce ve Slatinkách na rybníku, o které též žádal starosta obce. V obci Slatinice dále zasahovaly SDH Slatinice, SDH Lípy, JSDH Třebčín. Technika CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+4 a DA Ford Transit 1+3. Návrat na základnu 22:50.

1. 5. 2012 / 13:45

Požár odpadu - Čelechovice n/H

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k požáru průmyslových a zemědělských objektů v Čelechovicích n/H. Po příjezdu na místo jednotka zjistila, že hoří ve stejném prostoru jako před 14 dny. Jednotka na místě prováděla hasící práce. Dále na místě HZS Prostějov, JSDH Kostelec n/H a JSDH Vrahovice – následně odvolány k jiné události. Technika CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+5 Návrat na základnu 15:00.

29. 4. 2012 / 18:27

Požár lesniho porostu - Přemyslovice

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k požáru lesa do Přemyslovic, kde byl vyhlášen II. st. poplachu. Jednotka prováděla hasící práce za pomocí jednoho vedení „B“ a dvou proudou „C“. Naše jednotka byla doplňována vodou za pomocí kyvadlové dopravy. Dále na místě 15 hasičských jednotek s 98 hasiči a vrtulník Policie ČR z Brna s bambivakem. Technika CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+5 Návrat na základnu 30. 4. 2012 04:00.

18. 4. 2012 / 17:11

Požár odpadu – Čelechovice n/H

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k požáru odpadu mezi obcí Slatinky - lokalita Vápenice. Po upřesnění se ukázalo, že jde o požár odpadu v bývalém JZD v Čelechovicích n/H. Dále na místě HZS Prostějov a JSDH Kostelec n/H, policie ČR. Technika CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+3 a DA Ford Transit 1+3. Návrat na základnu 18:00.