Zásahy JSDH Slatinky 2021

25. 12. 2021 / 20:30

Technická pomoc - Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k technické pomoci v obci Slatinky. Po příjezdu na místo zjistila, že se starší paní nachází ve vaně a nemůže se dostat ven. Jednotka paní mohla dostat se z vany ven. Dále na místě: HZS Prostějov. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+5, DA Ford Transit 1+1. Návrat na základnu: 21:01.

3. 11. 2021 / 9:38

Ostatní pomoc - Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka ke snesení pacienta pro zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) v obci Slatinky. Na místě jednotka spolupracovala se ZZS při transportu pacienta do sanitního vozu. Dále na místě: zdravotnická záchranná služba. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+5. Návrat na základnu: 9:53.

16. 10. 2021 / 14:07

Požár - Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k požáru v oblasti Vápenic (katastr Slatinky). Po příjezdu na místo jednotka zjistila, že se jedná o planý poplach (nenahlášené pálení). Jednotka na místě nezasahovala. Dále na místě: Police ČR. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+3, DA Ford Transit 1+1. Návrat na základnu: 14:39.

5. 10. 2021 / 11:55

Technická pomoc - Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění spadlého stromu přes komunikaci ve směru ze Slatinek na Prostějov. Po příjezdu na místo události jednotka pomáhala jednotce HZS Prostějov s odstraněním spadlého stromu a úklidem vozovky. Dále na místě: HZS Prostějov a Policie ČR. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+3. Návrat na základnu: 12:32.

10. 9. 2021 / 17:06

Technická pomoc - Smržice

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k technické pomoci do obce Smržice. Po příjezdu na místo jednotka zjistila, že se jedná o taktické cvičení. Na místě jednotka prováděla výstavbu provizorních protipovodňových hrází. Dále na místě: JSDH Smržice, JSDH Čelechovice na Hané. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+5, DA Ford Transit 1+1. Návrat na základnu: 19:00.

25. 8. 2021 / 18:15

Technická pomoc - Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění vosího hnízda v rodinném domě. Po příjezdu na místo jednotka zjistila, že se hnízdo nachází v krajní části půdního prostoru v blízkosti pokoje. Jednotka za pomocí hubícího přípravu a vysavače hnízdo odstranila a zlikvidovala. Technika: DA Ford Transit 1+5. Návrat na základnu: 19:30.

29. 6. 2021 / 23:58

Technická pomoc - Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění spadlého stromu na komunikaci za obcí Slatinky ve směru na Kapli. Po příjezdu na místo jednotka provedla průzkum. Poté část jednotky řídila dopravu na pozemní komunikaci a druhá část jednotky prováděla za pomocí motorové pily odřezání větví a jejich následné odklizení mimo vozovku. V daném úseku komunikace byl zásah proveden na dvou místech. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+5. Návrat na základnu: 00:35 (30.6.2021).

Pozn.: ZOČ - záznam o činnosti, KOPIS - krajské operační a informační středisko.