Hasik

Předkládaný systém preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva je programem s mnohaletou ověřenou efektivitou působení na děti s řadou funkčních evaluačních nástrojů. Vzhledem k ověřené efektivitě a skutečnosti, že úkolem HZS je i preventivně výchovná činnost (PVČ), byl v roce 2005 preventivně výchovný program využit ke zpracování "Koncepce preventivně výchovné činnosti HZS Moravskoslezského kraje - Vzdělávání žáků základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva" (www.hzsmsk.cz). Obdobná koncepce PVČ byla následně zpracována krajskými ředitelstvími HZS i v kraji Olomouckém (2007), Jihomoravském (2008), Zlínském (2009) a Středočeském (2010).

Autory preventivně výchovného programu, který vznikl za podpory ČAHD (Česká asociace hasičských důstojníků) v roce 1996, jsou Bohdan a Štěpán Mikulkovi, t.č. příslušníci HZS Bruntál (nyní HZS Moravskoslezského kraje ÚO Bruntál). Do roku 1998 probíhalo jeho zkušební ověřování na několika školách (základní, speciální) a tvorba metodiky práce s dětmi. Od roku 2001 je hlavním nositelem programu nezisková organizace Citadela Bruntál.

Počátečním impulsem pro vznik celého programu se bezpochyby stala stáž bratrů Mikulkových v kanadských městech Ancasteru a Kanadě (provincie Ontario). Stáž byla zprostředkována hasičem "světoběžníkem" panem Stanislavem a velkou podporu našla také u prezidenta ČAHD a krajského ředitele HZS Olomouckého kraje ing. Jiřího Horáčka. Tento moderně a pružně myslící člověk později pomohl zajistit prostředky pro vydání publikací zabývajících se zmíněnou tematikou, přičemž na první z nich se sám také aktivně podílel.

V současné době už slaví nemalé, oficiálně ověřené, úspěchy.
Z výše zmíněných a dalších podkladů začala vznikat "pilotní" publikace, která popisuje celý systém výuky. Vyšla v roce 1998, kdy se tři roky čerpali zkušenosti přímo v "terénu". Ověřování programu se totiž aplikoval při výuce všech ročníků jedné z bruntálských základních škol. Smyslem počínaní bylo navázat úvodní kontakty s pedagogy, získat je pro "naši" věc a hlavně určit cílové skupiny dětí. Na základě poznatků byl následně celý program rozdělen do několika rovin a cyklů, podobně jako je tomu např. v Anglii.

V roce 1998 tedy vznikla úvodní ze tří publikací s názvem "Výchova dětí v oblasti požární ochrany". Ke vzniku této i následujících publikací přispěl velkou měrou také psycholog Mirek Piňos, bez jehož vstupů by nebyl komplexní preventivní program ani knihy rozhodně úplné. bylo jasné, že již popsané stránky, ale i program samotný, bude jistě nutno dále doplňovat A ZDOKONALOVAT. Proto začala pozvolna vznikat publikace druhá. Současně se uskutečnilo několik propagačních akcí v tisku i na veřejnosti. Za přítomnosti maskota, draka Hasíka, který je dnes pro svůj vzhled, ale hlavně velikost u dětí velmi oblíben Období mezi vydáním obou knih bylo dále vyplněno tvorbou nejrůznějších metodických materiálů, kterých je během výuky hojně využíváno k odměňování dětí, ale i k působení na jejich rodiče a které se tehdy získávali z improvizovaných zdrojů. Jelikož ty se brzy vyčerpali, bylo nutno hledat jiné řešení. Pomyslný trn z paty vytrhla opět ČAHD, která schválila grant z jehož prostředků, bylo možno financovat několik nápadů našich šikovných kolegů. Právě díky nim byly již v té době k dispozici nejrůznější omalovánky, pexesa, vystřihovánky atd., které jsou dnes již zdokonaleny spoluprací s profesionálním grafikem Kubou Soldánem. Na přelomu let 1999 a 2000 vznikla publikace druhá "Metodika výuky aktivistů pro výchovu dětí v oblasti požární ochrany (příručka pro instruktory)".

Na sklonku roku 2000 byla vydána další publikace - "Výchova dětí v oblasti požární ochrany" (plánovací záznamník), která uzavírá řadu původní literatury zabývající se výukou požární prevence na ZŠ. Je to vlastně terénní příručka, třídní kniha a plánovací kalendář v jednom. Určena je pro ty, kteří v sobě naleznou chuť a odvahu vyrazit mezi děti. Záznamník obsahuje prakticky využitelné rady usnadňující práci v "terénu", ale hlavně kompletní osnovu výuky doplněnou o psychologické vstupy a stěžejní body jednotlivých témat. Tato poslední publikace byla koncipována rovněž tak, aby byla vhodná k archivaci a tím usnadňovala evidenci navštěvovaných škol, odučených hodin, a umožňovala lepší orientaci novým - nastupujícím aktivistům.

Touto třetí publikací, se stal celý program "Výchova dětí v oblasti požární ochrany" kompaktním a mohl se začít dál rozvíjet a zdokonalovat až do dnešní podoby a postupně být zapracován i do koncepcí preventivně výchovné činnosti HZS krajů pod názvem "Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva".