Činnost mladých hasičů roce 2019

V roce 2019 navštěvovalo hasič 13 dětí. Celý rok jsme se věnovali tréninku nejen hasičského sportu, ale i všestrannosti. Měli jsme jako záskok novou vedoucí, protože naše vedoucí byla na mateřské dovolené.

Většinu času v pěkném počasí jsme trávili na hřišti, kde jsme trénovali střelbu ze vzduchovky a disciplíny na jarní kolo hry plamen. Některé jsme už výborně ovladali, v jiných jsme museli zabrat, ale hlavně jsme to museli naučit nové členy.

Velkou akcí tohoto roku byla naše první účast na podzimním kole hry Plamen v Jednově. Nedopadlo to nejhůř a poslední jsme nebyli. Především jsme si to pořádně užili a nasbírali cenné zkušenosti pro další roky.

Letos jsme se mimo jiné zúčastnili i Okrskové soutěže přímo u nás v obci. Zde jsme za mladší žáky sice soutěžili jako jediní, ale zato jsme měli možnost podívat se, jak to dělají starší žáci ze Smržic. Za zkušenost děkujeme a moc jsme si to užili.

Na soustředění jsme letos bohužel, kvůli nedostatku dětí nejeli. O to víc jsme trénovali na domácí půdě, užívali si čas na výletech do lesa, jarní brigádě uklízení našeho okolí a schůzkách.

Jako každý rok, jsme se i letos hojně účastnili všech akcí, které připravovalo SDH a tím podpořili nejen je, ale i obec Slatinky.

Níže se můžete podívat na fotografie z činnosti našich mladých hasičů za uplynulý rok.

vedoucí "Mladých hasičů"