Činnost mladých hasičů roce 2015

Naše činnost v roce 2015

Letos, tedy 4. 5. 2015 sbor dobrovolných hasičů ve Slatinkách obnovil činnost družstva mladých hasičů. Zájem stát se „mladým hasičem“ projevilo 15 dětí ve věku 5 – 13 let.

Během tří měsíců se děti seznámily se základy topografie, které zdatně ovládají. Dále se naučily vázat téměř všechny uzle a poznávat hasičské nářadí a náčiní.

Co jsme dělali o prázdninách…?

Tento rok jsme se scházeli pouze v červenci. Srpen jak děti tak i vedoucí využili k odpočinku a k načerpání nových sil, které potřebovali k další činnosti.

První poprázdninová schůzka proběhla 7. září 2015 v 17 hodin u požární zbrojnice ve Slatinkách.

Jaké máme plány do budoucna…?

V novém školním roce 2015/2016 se děti budou učit všechny požární sporty – tedy požární útok a štafetu. Také bychom se rádi jeli s dětmi podívat na podzimní kolo hry PLAMEN a v průběhu roku se účastnit soutěží a vybojovat nějaké pěkné místo.

Také bychom se rádi podíleli na ochraně přírody v našem okolí, a proto vyrazíme do lesa sbírat odpadky.

A nakonec po celoroční poctivé práci si užít nějaký ten výlet nebo tábor.

vedoucí "Mladých hasičů"

Výroční valná hromada

Níže se můžete podívat na fotografie z první výroční valné hromady našich nových "mladých hasičů", která se uskutečnila 26. 12. 2015.