Setkání zasloužilých hasičů Olomouckého kraje

Každoroční setkání zasloužilých hasičů Olomouckého kraje se letos konalo ve Slatinkách a to 18. července 2015. Vše začalo po 8:00 hodině, kdy se do Slatinek začali sjíždět zasloužilí hasiči z celého Ol kraje. Po příjezdu všech účastníků byli autobusy dopraveni na vrchol Velkého Kosíře, kde jim slatinkovští hasiči připravili občerstvení. Po prohlídce rozhledny a skupinovém focení pokračovali do Čech pod Kosířem, kde navštívili hasičské muzeum. V Čechách p/K též hejtman Olomouckého kraje pan Rozbořil, ocenil vyznamenané hasiče z jednotlivých okresů Ol kraje. Na oběd se hasiči vrátili zpět do Slatinek, který opět připravili hasiči ze Slatinek. Odpolední posezení při harmonice zpestřili slatinkovští hasiči sekyrkovým cvičením a zazpíval amatérský pěvecký sbor Slavík ze Slatinek.