Propagační jízda Olomouc

Dne 29. 6. 2015 se zástupci našeho sboru zúčastnili VII. propagační jízdy SH ČMS v Olomouci. Po slavnostním nástupu a příjezdu historického vozidla všechny praporečné čety dostaly pamětní stuhu od Olomouckého kraje.