Pálení vatry - 70. výročí osvobození naši vlasti

7. května 2015 jsme si připomněli 70. výročí od konce 2. světové války. Oslavy zahájil průvod hasičů za doprovodu dechové hudby Jiřího Pavlíčka, který prošel kolem návsi směrem k pomníku obětí světových válek, u kterého děti z mateřské školy přednesly připravené básničky, starosta obce pronesl slavnostní projev a zástupci obce a hasičů položili věnec k pomníku padlých. Poté průvod pokračoval na hřiště, kde byla zapálena vatra. Konec oslav vyvrcholil odpálením ohňostroje, o který se postarala firma Ohňostroje Haná. Občerstvení zajišťoval sportovní klub ze Slatinek, k večernímu tanci a poslechu hrála kapela Sax Rock.