Technická pomoc - Slatinky

Dne 19. 8. 2015 na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odsranění sršního hnízda v rodinném domě. Viz. zásahy