Jak předejít požáru v adventním čase a o Vánocích

Vážení občané,

blíží se Vánoce a již nastal Advent, který je spojen se zapalováním svíček na věncích. V tomto období dochází k velkému množství požárů, které ve většině případů vznikají špatným nebo nedbalostním zacházením s hořícími svícemi na věncích. Proto si Vám dovolujeme dát pár rad, jak předejít požáru a co dělat, když už k nějakému dojede.

Zde je pár důležitých rad

  • Důležité je, z jakého materiálu je věnec vyroben. Neměl by být z hořlavého materiálu, např. piliny, hobliny. Pokud nepoužijete podkladovou misku pod věnec i svíčku nebo se svíce ulomí, mohlo by dojít ke vzplanutí celého věnce i nábytku.

  • Používejte svíčky určené do adventních věnců, které mají speciální voskovou vrstvu a déle hoří.

  • Svíčku umístěte na stabilní nehořlavou podložku tak, aby se zabránilo kontaktu s hořlavým podkladem. Adventní věnce bez hořlavé podložky pod svíčkami slouží jako dekorace, v žádném případě je nezapalujte, hrozí zde velké riziko vzplanutí.

  • Věnce v žádném případě neumisťujte do blízkosti hořlavých materiálů – záclony, sedačky, skříně, televize a do průvanu. V případě požáru dojde k rychlému přenosu požáru na zařízení bytu.

  • Zajistěte stabilitu hořící svíčky, aby nedošlo k jejímu převrácení.

  • Věnce nepokládejte do blízkosti dětí a zvířat, které hořící věnec můžou strhnout.

  • V žádném případě nenechávejte hořící, nebo dohořívající svíčku bez dozoru. Vždy před odchodem z domu, nebo když jdete spát, sfoukněte svíci.

Co dělat, když dojde k požáru

  • Pokud přes veškerá opatření dojde k požáru, je důležité zachovat si chladnou hlavu.

  • Požár se můžete pokusit zlikvidovat vlastními silami – rychle zamezte přístupu vzduchu a v případě menšího požáru jej uhaste, např. uduste požár pokrývkami nebo silnějšími textiliemi, které ovšem musejí být bez umělých vláken, nebo vodou – zde dávejte pozor na elektrické přístroje zapojené do zásuvky.

  • Pokud se Vám nepodaří uhasit požár vlastními silami, ihned volejte hasiče na tísňové lince 150.

Šťastné a veselé Vánoce přejí Hasiči ze Slatinek