Pálení vatry

Dne 7. května 2022 jsme si připomněli 77. výročí od konce 2. světové války. Oslavy zahájil průvod hasičů za doprovodu dechové hudby, který prošel kolem návsi směrem k pomníku obětí světových válek, u kterého zazpívaly děti z mateřské školy, místostarosta obce pronesl slavnostní projev a zástupci hasičů položili věnec k pomníku padlých. Poté průvod pokračoval na hřiště, kde byla zapálena vatra. Na hřišti byl pro děti připravený skákací hrad a malování na obličej. Občerstvení zajišťoval sportovní klub ze Slatinek.