Oslavy 100 let založení SDH Slatinky

V sobotu 20. 8. 2022 proběhly oslavy 100 let založení sboru dobrovolných hasičů ve Slatinkách.

Celý program začal už v dopoledních hodinách, kdy se od 10:00 hodin uskutečnila slavnostní schůze pro členy sboru a pozvané hosty (zástupci HZS Olomouckého kraje, krajského a okresního sdružení hasičů, obecního úřadu Slatinky, spřátelených hasičských sborů a spolků a další pozvaní hosté). V rámci schůze proběhlo předání ocenění vyznamenaným hasičům našeho sboru, předání Medaile sv. Floriána a stuhy na hasičský prapor, křest knihy „100 let hasičů ve Slatinkách“, která vznikla při příležitosti tohoto jubilea.

Odpolední program započal ve 14:00 hodin, kdy za doprovodu dechové hudby a mažoretek, prošel obcí průvod 100 uniformovaných hasičů. Na hřišti poté předvedli své vystoupení mažoretky z Bohuňovic a po celé odpoledne hrála dechová hudba HZS Olomouckého kraje. K vidění byla i statická ukázka historické a současné techniky: HZS Olomouckého kraje – územního odboru Prostějov, HZS Správy železnic – jednotky požární ochrany Přerov, SDH Olšany u Prostějova, SDH Smržice a SDH Chválkovice. Kromě vystavené techniky bylo možné zhlédnout i techniku v akci. Nejprve třikrát předvedli mladí hasiči ze Slatinek své umění v požárním útoku, za použití přenosné motorové stříkačky PS-12. Následovala ukázka požárního útoku za použití přenosné motorové stříkačky PS-3 slatinkovských veteránů – „jak se cvičilo dříve“. Poté následovala ukázka motorové stříkačky z Chválkovic, ve které předvedli útok společně s hasiči ze Slatinek. Vyvrcholením celého odpoledne bylo sekerkové cvičení, které si připravili místní hasiči. Během odpoledne si spolek Slatinkočky připravil doprovodný program pro děti. Občerstvení zajišťoval sportovní klub Slatinky ve spolupráci s fotbalisty Sokol Slatinky.

Ve večerních hodinách se uskutečnil koncert skupiny Stracené ráj a proběhla taneční zábava se skupinou Sax Rock.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem hostům, vystavovatelům, příznivcům a návštěvníkům, kteří se oslav zúčastnili.