Zásahy JSDH Slatinky 2022

17. 06. 2022 / 19:37

Požár - Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k požáru neuhašeného ohniště v katastru obce Slatinky. Jednotka na místě provedla průzkum a dohašení ohniště. Dále na místě: HZS Prostějov a Policie ČR. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+4. Návrat na základnu: 20:30.

10. 06. 2022 / 10:25

Technická pomoc - Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k technické pomoci v katastru obce Slatinky. Jednotka provedla odchyt a likvidaci nebezpečného hmyzu na vnější straně myslivecké chaty, z důvodu konání akce pro děti v jejím okolí. Technika: DA Ford Transit 1+4. Návrat na základnu: 11:34.

Pozn.: ZOČ - záznam o činnosti, KOPIS - krajské operační a informační středisko.