Školení

Rok 2016

12. 03. 2016 

Velitelský den

Školení jednotky ve výcvikovém prostoru Hamry, výcvik pořadové přípravy, seznámení s novinkami v požárním sportu, obsluha a komunikace s radiostanicemi, informace o vycházkových stejnokrojích. Účast 2 členové.

Rok 2015

24-25. 04. 2015 

Školení techniků ochrany obyvatelstva obce

Školení se uskutečnilo na stanici HZS PV - teoretická část a sklad Hamry, kde proběhlo praktické cvičení zaměřené na řešení mimořádných událostí, např. dekontaminace osob, činnost při povodních, výstavba stanů pro nouzové přežití osob, zajištění materiální potřeby a pomoc při zajištění konstrukcí domů poškozených mimořádnou událostí, aj. Účast 2 členové. Foto
18. 04. 2015 

Školení vedoucí mládeže

Účast 2 členové.
27-28. 03. 2015 

Odborná příprava strojníků

Odborná příprava strojníků na stanici HZS Prostějov. Účast 3 členové.
14. 03. 2015 

Velitelský den

Školení jednotky ve výcvikovém prostoru Hamry, výcvik pořadové přípravy, seznámení s novinkami v požárním sportu, základy poskytování předlékařské první pomoci. Účast 5 členů.

Rok 2014

08. 03. 2014 

Velitelský den

Školení jednotky ve výcvikovém prostoru Hamry, výcvik pořadové přípravy, seznámení s novinkami v požárním sportu. Účast 5 členů.
11. 02. 2014 

Školení prevence

Školení preventistů v oblati požární ochrany a majetku v obci. Účast 2 členové.

Rok 2013

19. 03. 2013 

Velitelský den

Školení jednotky ve výcvikovém prostoru Hamry, ukázka nové čerpací techniky, práce s radiostanicemi, výcvik pořadové přípravy, seznámení s novinkami v požárním sportu. Účast 5 členů.

Rok 2012

20.-21. 10. 2012 

Kurz první pomoci

Členové jednotky se zůčastnili základního kurzu poskytnuní první pomoci ve výcvikovém prostoru Hamry, školení provedl ČČK. Účast 5 členů.
21. 09. 2012 

IMZ Ochrana obyvatelstva

Ostré cvičení jednotek na vyhledávání pohřešovaných osob v lesním prostoru. Účast 9 členů. Viz zásahy
10. 3. 2012 

Velitelský den

Školení jednotky ve výcvikovém prostoru Hamry, ukázka nového vybavení, výuka slaňování a bezpečného jištění, výcvik pořadové přípravy. Účast 5 členů.
09. 03. 2012 

Bezpečnost práce při zásahu (BOZP)

Členové jednotky se zůčastnili školení o bezpečnosti práce při zásahu a záchranných pracích. školení se konalo v Čechách pod Kosířem. Účast 6 členů.
14. 02. 2012 

Školení prevence

Školení preventistů v oblati požární ochrany a majetku v obci. Účast 2 členové.