Zásahy JSDH Slatinky 2021

29. 6. 2021 / 23:58

Technická pomoc - Slatinky

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstranění spadlého stromu na komunikaci za obcí Slatinky ve směru na Kapli. Po příjezdu na místo jednotka provedla průzkum. Poté část jednotky řídila dopravu na pozemní komunikaci a druhá část jednotky prováděla za pomocí motorové pily odřezání větví a jejich následné odklizení mimo vozovku. V daném úseku komunikace byl zásah proveden na dvou místech. Technika: CAS 25 Škoda 706 RTHP 1+5. Návrat na základnu: 00:35 (30.6.2021).

Pozn.: ZOČ - záznam o činnosti, KOPIS - krajské operační a informační středisko.