Aktuality z dění našeho sboru

! V kraji je zakázáno rozdělávat oheň v přírodě a pálit klestí !

Pro celé území Olomouckého kraje platí zákaz rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně ve volné přírodě, pálení klestí na zahradách či používání pyrotechniky. Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vydal hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek na základě doporučení krajského ředitele HZS Olomouckého kraje brig. gen. Karla Koláříka.

Omezení, která z rozhodnutí vyplývají, jsou platná od 12. 7. 2023 do odvolání.

Důvodem vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů jsou vysoké teploty, suché počasí a také výhled na další dny, kdy má přijít další vlna tropických veder. Současně se zvýšil od začátku července počet výjezdů hasičů v Olomouckém kraji.

Na celém území Olomouckého kraje, zejména pak v lesích, parcích, zahradách, na loukách, ve skladech sena a slámy a na zemědělských pozemcích, je až do odvolání proto zakázáno:

  • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. spalování hořlavých látek),
  • pálení klestu a zbytků po těžbě na lesních pozemcích,
  • používání pyrotechnických výrobků,
  • používání létajících přání, lampionů se světlem z otevřeného ohně a pochodní,
  • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
  • jízda parní lokomotivou, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
  • spotřebovávání vody z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů.

Připomínáme, že podle zákona o lesích je obecně bez ohledu na počasí zakázáno v lesích kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa. Zároveň je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Důrazně proto nyní apelujeme na veřejnost, aby v době vysokých teplot, nedostatku srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci, kdy je riziko vzniku požáru mnohonásobně vyšší, zákazy stanovené nařízením dodržovala.

Současně bychom také chtěli upozornit, že při porušení nařízení hrozí sankce. Při nedovoleném rozdělání ohně v lese či v jeho blízkém okolí mohou fyzické osoby dostat pokutu až do výše 15 tisíc korun. Pokud by navíc porušením některého z výše uvedených zákazů vznikl požár, může se pokuta vyšplhat až do výše 25 tisíc korun. Vznikne-li pak vlivem požáru větší škoda nebo by případně byly ohroženy další osoby, může být jednání vyhodnoceno jako trestný čin.

Veřejnosti rovněž doporučujeme sledovat výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu, které na zvýšené riziko vzniku požáru rovněž upozorňují. Na portálu firerisk.cz mohou lidé sledovat předpověď požárního rizika, tedy jak vysoká pravděpodobnost vzniku požárů v souvislosti s vysokými teplotami a suchem panuje v jejich okolí.

Děkujeme vám za zvýšenou obezřetnost a ohleduplnost k okolí i k přírodě. Pomůže nám to minimalizovat rizika a škody spojené se vznikem a šířením požárů v přírodním prostředí.

Převzato z: HZS Olomouckého kraje.

30. května 2023 | Aktualizace stránek

Aktualizace fotogalerie - Kácení máje.

Co pro Vás připravujeme:

9. května 2023 | Aktualizace stránek

Aktualizace fotogalerie - Pálení vatry - Oslavy 78. výročí od konce 2. světové války.

2. května 2023 | Aktualizace stránek

Aktualizace fotogalerie - Stavění máje.

29. dubna 2023 | Aktualizace stránek

Aktualizace fotogalerie - Taktické cvičení - Seč, Okluky a Ptení a zásahy.

Dotace Olomoucký kraj

V roce 2022 poskytl Olomoucký kraj neinvestiční dotaci ve výši 21 200 Kč na pořízení propagačních materiálů a reklamních předmětů a na zaplacení dechové hudby při HZS Olomouckého kraje v rámci 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Slatinkách.

28. srpen 2022 | Aktualizace stránek

Aktualizace fotogalerie - Oslavy 100 let založení SDH Slatinky.

5. července 2022 | Aktualizace stránek

Aktualizace fotogalerie - Hodové odpoledne.

Aktualizace zásahů.

29. května 2022 | Aktualizace stránek

Aktualizace fotogalerie - Kácení máje.

9. května 2022 | Aktualizace stránek

Aktualizace fotogalerie - stavění máje, pálení vatry.

Ochranná známka - Kosířan

SDH Slatinky je držitelem ochranné známky Kosířan®, více zde.

13. března 2022 | Aktualizace stránek

Aktualizace fotogalerie - Ostatky.

5. ledna 2022 | Aktualizace stránek

Aktualizace fotogalerie - Novoroční výstup na Velký Kosíř.

Rok 2021

Doplnění sekcí: fotogalerie, zásahy, školení jednotky a dotace.

Rok 2020

Doplnění sekcí: fotogalerie, zásahy, školení jednotky a dotace.

Rok 2019

Doplnění sekcí: fotogalerie, zásahy, školení jednotky a dotace.

Rok 2018

Doplnění sekcí: fotogalerie, zásahy, školení jednotky a dotace.

Rok 2017

Doplnění sekcí: fotogalerie, zásahy, školení jednotky a dotace.

Rok 2016

Doplnění sekcí: fotogalerie, zásahy, školení jednotky a dotace.

Rok 2015

Doplnění sekcí: fotogalerie, zásahy, školení jednotky a mladí hasiči.

Rok 2014

Doplnění sekcí: fotogalerie, zásahy, školení jednotky, dotace a mladí hasiči.

Rok 2013

Doplnění sekcí: fotogalerie, zásahy, školení jednotky, dotace, pro občany a Hasik.

Rok 2012

Doplnění sekcí: fotogalerie, zásahy, školení jednotky, dotace, pro občany, Hasik.

Rok 2011

1. srpna 2011 jsme pro Vás spustili zcela nové stránky hasičského sboru Slatinky. Naším cílem bylo vytvořit web pohodlný a přehledný. Přejeme sami sobě, aby se Vám s naším webem dobře pracovalo a našli jste na něm vše co hledáte. Budeme rádi, pošlete-li nám své připomínky, kritiky nebo případně pochvaly :-)

Doplnění sekcí: fotogalerie, technika, jednotka, zásahy, historie sboru, pro občany, odkazy a kontakty.