Technická pomoc - povodeň - Šumvald

Na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odstraňování následků povodní do obce Šumvald - viz zásahy.

Obec Slatinky ve spolupráci s jednotkou SDH Slatinky uspořádala sbírku pro obec Šumvald, do které se zapojili občané, spolky či organizace ze Slatinek a okolních obcí. Tímto všem, kteří se do sbírky zapojili, děkujeme!