Ostatky

Rok s rokem se sešel a byly tu opět ostatky. Ty letošní připadly na 22. března. Kolem půl deváté ráno se masky shromáždily u starostky obce, kde „starosta ostatků“ žádal o zapůjčení práva. Poté průvod masek za doprovodu harmoniky a vozembouchu pokračoval celou obcí, až do odpoledních hodin.

Od 19:30 se na sále obecního úřadu konala ostatková merenda, na kterou někteří opět dorazili v maskách. Po celý večer hrála skupina Sirius.