Pálení vatry

7. května 2017 jsme si připomněli 72. výročí od konce 2. světové války. Oslavy zahájil průvod hasičů za doprovodu dechové hudby Věrovanka, který prošel kolem návsi směrem k pomníku obětí světových válek, u kterého děti z mateřské školy přednesly připravené básničky, starosta obce pronesl slavnostní projev a zástupci obce a hasičů položili věnec k pomníku padlých. Poté průvod pokračoval na hřiště, kde byla zapálena vatra. Konec oslav vyvrcholil odpálením ohňostroje. Občerstvení zajišťoval sportovní klub ze Slatinek.