Hasičské slavnosti v Litoměřích

Ve dnech 9. - 11.6.2017 se zástupci našeho sboru zúčastnili Hasičských slavnostní v Litoměřicích. Program slavnostní byl velmi bohatý a zahrnoval výstavu historické i novodobé hasičské techniky (ruční či parní stříkačky, automobily), výstavu sběratelských doplňků (přilby, uniformy, modely, ...), ukázky práce s technikou, Floriánskou mši v kostele sv. Štěpána, nástup a průvod hasičů s technikou, ukázku práce hasičů na vodní hladině, hasičskou hudební fontánu a mnoho dalšího.