Ostatky

Dne 25. 2. 2017 proběhly tradiční Ostatky ve Slatinkách. Kolem půl deváté ráno se masky shromáždily u starosty obce, kde „starosta ostatků“ žádal o zapůjčení práva. Poté průvod masek za doprovodu harmoniky, vozembouchu a kytary pokračoval celou obcí, až do odpoledních hodin.

Od 19:30 až do ranních hodin se konala ostatková merenda, na kterou někteří opět dorazili v maskách. Po celý večer hrála skupina Sirius.