Slatinky - Stežky

Čištění odtokového potrubí od naplavení bahna po deštích mezi obcemi Slatinky a Slatinice.