Čištění komunikace

Dne 22. 6. 2012 část jednotky prováděla čištění vozovky po stavebních pracích.