Požár lesního porostu - Přemyslovice

Dne 29. 4. vyjela jednotka k požáru lesa do Přemyslovic. Jednotka prováděla hasící práce za pomocí jednoho vedení „B“ a dvou proudou „C“.