Pálení vatry

7. května 2016 jsme si připomněli 71. výročí od konce 2. světové války. Oslavy zahájil průvod hasičů za doprovodu dechové hudby Jiřího Pavlíčka, který prošel kolem návsi směrem k pomníku obětí světových válek, u kterého děti z mateřské školy přednesly připravené básničky, starosta obce pronesl slavnostní projev a zástupci obce a hasičů položili věnec k pomníku padlých. Poté průvod pokračoval na hřiště, kde byla zapálena vatra. Konec oslav vyvrcholil odpálením ohňostroje, o který se postarala firma Ohňostroje Haná. Občerstvení zajišťoval sportovní klub ze Slatinek, k večernímu tanci a poslechu hrál DJ Godzila.