Ostatky

Rok s rokem se sešel a byly tu opět ostatky. Ty letošní připadly na 6. února. Kolem půl deváté ráno se masky shromáždily u starosty obce, kde „starosta ostatků“ žádal o zapůjčení práva. Poté průvod masek za doprovodu harmoniky, vozembouchu a kytary pokračoval celou obcí, až do odpoledních hodin.

Od 19:30 ostatkové veselí pokračovalo na sále obecního úřadu. Zpestřením večera bylo vystoupení „amatérských herců“, kteří návštěvníky pobavili známými scénkami z filmu „Slunce seno …“ a tanečním vystoupením na písničky z filmu „Pomáda“. Po půl noci byly vyhodnoceny tři nejhezčí masky. K tanci a poslechu hrála skupina Sirius.