Taktické cvičení

Připravenost složek integrovaného záchranného systému na rozsáhlé lesní požáry prověřilo v pátek 21. dubna taktické cvičení, které se konalo mezi obcemi Seč, Okluky a Ptení na Prostějovsku. Zúčastnilo se jej 30 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, Celní správa i Městská policie Prostějov, celkově téměř 160 osob.

Na místě byla nasazena speciální technika, jako například vrtulník s bambivakem, velkoobjemové cisterny, dron pro monitoring místa zásahu, týlové kontejnery nebo unikátní čerpadlo Hydrosub 150, které umožňuje dopravovat hasební vodu na velké vzdálenosti a pomáhalo i při požáru v Národním parku České Švýcarsko.

Námět cvičení:

Námětem cvičení byl rozsáhlý lesní požár, který svým charakterem ohrožoval přilehlé rekreační objekty včetně samoty Pohodlí. Kvůli lokální těžbě a povaze lesního porostu se požár rychle šířil. Hasební zásah komplikoval rovněž fakt, že je v oblasti nedostatek vodních zdrojů a nepřístupný terén. Z těchto důvodů bylo tedy nutné přes krajské operační a informační středisko povolat velký počet jednotek i techniky, aby zabezpečily dostatek hasební vody.

Zároveň bylo potřeba zřídit dálkovou dopravu vody pomocí stovek metrů hadic s využitím výkonného čerpadla Hydrosub 150. Využita byla i doprava kyvadlová. Díky spolupráci s jednotkami sboru dobrovolných hasičů byla vybudována dvě čerpací stanoviště, využívalo se rovněž pěti velkoobjemových nádrží, které fungovaly jako zásobárna vody.

Byl zřízen štáb velitele zásahu a bylo rozhodnuto o zbudování požárních předělů, tvz. Fire Line, k obraně budov a zastavení fronty požáru. Místo zásahu velitel rozdělil nejprve na dva, posléze na čtyři úseky. K hašení byl povolán vrtulník s bambivakem o objemu 800 litrů. Díky nasazení velkého počtu hasičů, techniky a všech prostředků se požár na ploše zhruba 500x500 metrů podařilo lokalizovat a zabránilo se jeho dalšímu šíření.

Cíl cvičení:

Cílem taktického cvičení bylo především prověřit celý systém řízení zásahu tohoto typu a koordinaci všech zasahujících složek IZS v taktické a operační úrovni s využitím štábu velitele zásahu. Úkolem bylo rovněž procvičit všechny možnosti dopravy hasební vody na jednotlivé úseky požáru a vyzkoušet i další taktiky hašení, například s využitím vrtulníku či s pomocí požárních předělů. Prověřili jsme také komunikaci mezi jednotlivými operačními středisky a možnosti informační podpory velitele zásahu s využitím dronu a další monitorovací techniky.

Taktické cvičení v číslech:

30 jednotek HZS a JSDHO, 60 kusů techniky, 160 cvičících, 2 čerpací stanoviště, 800 litrů hasební vody v jednom shozu z bambivaku, 1 dron pro informační podporu velitele zásahu, 9 kubíků hasební vody ve velkoobjemové cisterně, 500x500 plocha požáru

Zdroj: Text a fotografie převzaté z HZS Olomouckého kraje.