Ostatky

Rok s rokem se sešel a byly tu opět ostatky. Ty letošní připadly na 18. února 2023. Kolem půl deváté ráno se masky shromáždily u starostky obce, kde „starosta ostatků“ žádal o zapůjčení práva. Poté průvod masek za doprovodu harmoniky a vozembouchu pokračoval celou obcí, až do odpoledních hodin.

Od 20:00 až do ranních hodin se na sále obecního úřadu konala ostatková merenda, na kterou někteří opět dorazili v maskách. Po celý večer hrála skupina RIO.