Technická pomoc - Slatinky

Dne 20. 9. 2014 na výzvu KOPIS vyjela jednotka k odsranění sršího hnízda. Viz. zásahy