Požár podkroví RD – Slatinky

26. 11. 2011 v 7:18 na výzvu KOPIS jednotka vyjela k požáru rodinného domu ve Slatinkách. Po příjezdu na místo zjistila, že hoří v mezipatře. Požár zasáhl strop a částečně i střechu rodinného domu. Požár byl zlikvidován vysokotlakem a jedním C proudem. Jednotka následně prováděla záchranné a likvidační práce. Po uhašení požáru, RD byl předán majitelce a na místě zůstala naše jednotka na dohlídku. Dále na místě HZS PV a JSDH Kostelech n/Hané. Technika CAS 25 Š706 RTHP 1+5. Návrat na základnu 10:40.