Ostatky

Rok s rokem se sešel a byly tu opět ostatky. Ty letošní připadly na 10. února 2024. Kolem půl deváté ráno se masky shromáždily u starostky obce, kde „starosta ostatků“ žádal o zapůjčení práva. Poté průvod masek za doprovodu harmoniky a vozembouchu pokračoval celou obcí, až do odpoledních hodin.