Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky

26. října 2018 jsme si připomněli 100. výročí vzniku Československé republiky. Oslavy zahájil průvod hasičů, který prošel kolem návsi směrem ke kapličce sv. Jana a Pavla, kde vystoupil místní mužský pěvecký sbor Slavík a zástupci obce Slatinky společně s místními obyvateli zasadili lípu. Poté průvod pokračoval směrem k pomníku padlých ve světových válkách, u kterého starosta obce pronesl slavnostní projev a připomněl historii republiky a zástupci obce a hasičů položili věnec k pomníku padlých. Dále průvod pokračoval na hřiště, kde byla zapálena vatra. Oslavy vyvrcholily odpálením ohňostroje. Občerstvení zajišťoval sportovní klub ze Slatinek.