Kácení máje

Každoroční kácení máje, které se letos konalo 25. května, zahájil dopolední průvod masek, který zval místní spoluobčany, ale i občany z okolních vesnic. Na odpolední posezení i přes chladné počasí zavítalo značné množství návštěvníků. K tanci a poslechu hrála taneční skupina Sirius.