Kulturní zpráva pro rok 2010Kulturní zpráva pro rok 2011Kulturní zpráva pro rok 2012

Kulturní zpráva pro rok 2010

Kulturně společenské dění v naší obci je v celku bohaté a nemalou zásluhu na tomto mají místní hasiči SDH Slatinky. Každým rokem zde na tomto místě bilancujeme a zároveň vzpomínáme na to, co bylo v téměř již ukončeném kalendářním roku. Vzpomínejme tedy.

Již mnoho let zajišťujeme servis na mega akci, která v okolí nemá konkurenci - Výstup na Kosíř. S povolením pořádajících Turistů z Lutína a samozřejmně samotného velkého Kosířana, vytváříme novoroční atmosféru na hanáckém Mont Blanku, našem blízkém Kosíři. Všichni kdo jste se kdy na pořádání podíleli či jste se jen účastnili, můžete potvrdit, že to stojí opravdu za to.

Letos byl prubířský kámen v počasí, neboť už jsme zažili všechny způsoby zimy, ale toto bylo něco nového. Celou noc pršelo, takže do poslední chvíle nebylo jasné co bude. A bylo. Lidi přišli jak jinak než v rekordním počtu, a my jsme tak mohli zdárně složit první zkoužku nového roku.

Ostatky v ůnoru byly zkoužkou druhou. I když tento velký den pro obec a hlavně hasiče je třeba hodnotit kladně, je třeba vytáhnout i ty věci méně úspěšné. Už v minulém roce ve zprávě týkající se Ostatků, byl kritizován přístup mnohých členů, hlavně co se týká dopoledního průvodu. Kritika zřejmně nepadla na ůrodnou zem, a tak je třeba znova se zmínit o tom, že nebýt masek nečlenů, které samozřejmně vítáme, ze zlou bychom se potázali. Je nutné si uvědomit, že je to především vizitka našeho sboru. Večerní merenda měla tradiční úspěch se solidní návštěvou.

Ledy roztály a přišlo jaro. Pro nás je na jaře povinností postavit Máj na obci. Pokaždé se stavěl posledním dnem v dubnu, jenže letos nám to prostě vycházelo na 1. máj a tak jsme to zkusili. Až na pár výtek byl termín akceptován i samými návštěvníky, a proto je třeba dodat za pokus to stálo. Dalším posunutým termínem byla vatra k výročí ukončení 2. světové války. Pravidelně se scházíme 7. května, ale letos na požádání obecního úřadu a zejména mikroregionu Kosířsko, byla celá akce určena na datum 8. května. Změna byla provedena z důvodu zahájení Hanáckého cestovatele, které mělo proběhnout právě tento den na hřišti.

Vatra i "cestovatel" se měli propojit a tak měla proběhnout kulturně sportovní slavnost v jednom. Nicméně počasí tomu nedovolilo a tak asi pět kolařů během dne sportovní akci moc nepřipomínalo. Večer se celkem i přes déšť podařil a snad dal zapomenout na nepovedený den. Koncem května, přesně poslední květnovou sobotu musíme chtě nechtě pokácet máj. Celý den začíná brzy ráno při přípravách na odjezd alegorického vozu. Tentokrát opět traktor. Skupinka nadšenců tentokrát bez posil z města projela celé blízké okolí a sezvala všechny na odpolední tradiční Kácení máje. Nutno dodat, že někteří hosté jsou u máje dříve než samotní zváči. To je zapříčiněno velkou náročností zvaní a též je to důkazem, že se to dělá důkladně a nic se nezanedbá.

Dle referencí zúčastněných na hezkém májovém odpoledni, můžeme zapsat kladné hodnocení. Jestliže o předešlých událostech jsme mluvily jako o větších, tak Hodové odpoledne je opravdu veliká událost. Je do ní zapojen téměř celý činný sbor. Kultura letos byla okořeněná irskými tanci, modeláři a především celé odpoledne hrála k poslechu cimbálová muzika Šumica. Samozřejmně nechyběly soutěže. Slatinkovský mamlas či grand prix tragaču, tentokrá i z mezinárodní účastí. Večer tradiční pobavení při rockové muzice a pak už jen ranní úklid a odpočinek.

Zdá se to až neskutečné, ale tímto v podstatě zkončila stěžejní část kultury. Následoval až podzimní pro nás neméně důležitý zájezd. Teda zájezd? Ono se to jen tak jmenovalo, ale jinak jsme byli na sále obecního úřadu a společnými silami se sponzory jsme bilancovali a bilancovali. Někteří byli tak ubilancovaní, že šli domů dříve nežli zakokrhal kohout. Tímto by se dalo hodnocení uzavřít.

Na závěr je však třeba vzpomenout na externí akce. První byla již tradičně v Pěnčíně při oslavách našeho patrona sv. Floriána, kde už opravdu nemůžeme scházet. A znova Pěnčín, tentokrát oslavy 120. výročí založení místního hasičského sboru. A na oslavách jsme byli i v rámci okrsku a to ve Smržicích 130. let tam slavili místní hasiči. Všem za pozvání děkujeme a doufáme, že vám to budeme moci co nedříve oplatit.